Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umeleckosť863 SGWaAP
0.411poetickosť1086 SGWaAP
0.421literárnosť676 SGWaAP
0.438umelosť925 SGWaAP
0.439objavnosť498 SGWaAP
0.453výtvarnosť462 SGWaAP
0.465dokumentárnosť526 SGWaAP
0.479sugestívnosť675 SGWaAP
0.479originálnosť3065 SGWaAP
0.480lyrickosť717 SGWaAP
0.485civilnosť547 SGWaAP
0.487pôsobivosť2528 SGWaAP
0.491svojskosť518 SGWaAP
0.496ľudovosť1232 SGWaAP
0.501efektnosť476 SGWaAP
0.505exaktnosť908 SGWaAP
0.505patetickosť603 SGWaAP
0.508citovosť1980 SGWaAP
0.509vtipnosť1308 SGWaAP
0.511invenčnosť1106 SGWaAP
0.514epickosť554 SGWaAP
0.522autentickosť9524 SGWaAP
0.523doslovnosť541 SGWaAP