Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umeleckohistorická659 SGWaAP
0.439kultúrnohistorická795 SGWaAP
0.472etnografická3175 SGWaAP
0.485etnologická974 SGWaAP
0.489umeleckohistorický459 SGWaAP
0.503muzeálna3418 SGWaAP
0.506archeologická9248 SGWaAP
0.525galerijná2634 SGWaAP
0.540stredoveká_nástenná720 SGWaAP
0.541pamiatková11117 SGWaAP
0.544múzejná6056 SGWaAP
0.555umenovedná878 SGWaAP
0.558sakrálna_architektúra1809 SGWaAP
0.573historiografická794 SGWaAP
0.574zbierkový_fond6292 SGWaAP
0.574národopisná4178 SGWaAP
0.581spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.582ikonografická471 SGWaAP
0.588literárnohistorická1578 SGWaAP
0.593kresbová400 SGWaAP
0.596literárnohistorické615 SGWaAP
0.599zbierkový_predmet7881 SGWaAP