Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umelecké47661 SGWaAP
0.373hudobné67704 SGWaAP
0.417výtvarné32731 SGWaAP
0.466divadelné24060 SGWaAP
0.491tvorivé20951 SGWaAP
0.497umelecká194018 SGWaAP
0.497tanečné21587 SGWaAP
0.509literárne43083 SGWaAP
0.511fotografické5566 SGWaAP
0.513baletné1609 SGWaAP
0.516choreografické493 SGWaAP
0.520spevácke6486 SGWaAP
0.521vokálne1962 SGWaAP
0.529poetické5640 SGWaAP
0.534sochárske3675 SGWaAP
0.538skladateľské473 SGWaAP
0.544javiskové1705 SGWaAP
0.546kreatívne21322 SGWaAP
0.549umelecký137883 SGWaAP
0.550folklórne8254 SGWaAP
0.551scénické4564 SGWaAP
0.554klavírne2486 SGWaAP
0.554filmárske1217 SGWaAP
0.555recitačné622 SGWaAP
0.555operné5630 SGWaAP