Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umŕtvovať1409 SGWaAP
0.574sýtiť4447 SGWaAP
0.578znetvorovať436 SGWaAP
0.595trýzniť3424 SGWaAP
0.602očisťovať10643 SGWaAP
0.610zatvrdzovať506 SGWaAP
0.613premáhať12209 SGWaAP
0.615pokorovať1216 SGWaAP
0.636otupovať2401 SGWaAP
0.641umŕtviť1220 SGWaAP
0.643nasycovať1490 SGWaAP
0.644spútavať1725 SGWaAP
0.644podvoľovať778 SGWaAP
0.644hrešiť12811 SGWaAP
0.647poddávať3882 SGWaAP
0.650zatemňovať2292 SGWaAP
0.651posväcovať6208 SGWaAP
0.652mrzačiť1156 SGWaAP
0.668poškvrňovať1218 SGWaAP
0.671svetskosť754 SGWaAP
0.672sputnávať416 SGWaAP
0.677protiviť6877 SGWaAP