Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ulica1209416 SGWaAP
0.368Ulica21134 SGWaAP
0.481Obranca_mier2873 SGWaAP
0.485Cintorínsky1965 SGWaAP
0.486bajkalská5077 SGWaAP
0.490Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.499bočná_ulička3967 SGWaAP
0.504Garbiarsky960 SGWaAP
0.507nábrežie30570 SGWaAP
0.508pešia_zóna36938 SGWaAP
0.512Gorký7308 SGWaAP
0.513Továrenský1432 SGWaAP
0.519Nábrežie3885 SGWaAP
0.519sídlisko_Vlčinec971 SGWaAP
0.522námestie301334 SGWaAP