Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ulapiť706 SGWaAP
0.332lapiť4081 SGWaAP
0.444chmatnúť1639 SGWaAP
0.509polapiť1219 SGWaAP
0.511zdrapiť5318 SGWaAP
0.520zdrapnúť1836 SGWaAP
0.526zakvačiť2025 SGWaAP
0.531oblapiť1812 SGWaAP
0.537chytiť315296 SGWaAP
0.537poviazať1421 SGWaAP
0.544schytiť14859 SGWaAP
0.546dochytiť640 SGWaAP
0.562probovať855 SGWaAP
0.563zaklať715 SGWaAP
0.568zlapať999 SGWaAP
0.571pomykať1318 SGWaAP
0.573drapnúť453 SGWaAP
0.574vydrapiť487 SGWaAP
0.577vstrčiť528 SGWaAP
0.589zaťahať531 SGWaAP
0.596sputnať820 SGWaAP
0.601šklbnúť1883 SGWaAP
0.603preklať794 SGWaAP
0.603pačesy1412 SGWaAP
0.604dohoniť4631 SGWaAP