Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ukrutnosť3641 SGWaAP
0.263krutosť20498 SGWaAP
0.407ohavnosť5760 SGWaAP
0.415podlosť3793 SGWaAP
0.415neľudskosť2374 SGWaAP
0.424zverstvo10322 SGWaAP
0.442beštialita630 SGWaAP
0.472brutalita12082 SGWaAP
0.473násilenstvo639 SGWaAP
0.475zverská503 SGWaAP
0.476hanebnosť1351 SGWaAP
0.482surovosť4347 SGWaAP
0.488krvilačnosť842 SGWaAP
0.491zloba21598 SGWaAP
0.495nehanebnosť1441 SGWaAP
0.498vierolomnosť831 SGWaAP
0.508bezcitnosť2602 SGWaAP
0.514neprávosť16008 SGWaAP
0.520zvrhlosť3503 SGWaAP
0.522nemilosrdnosť528 SGWaAP
0.522zlovôľa932 SGWaAP
0.526genocída23098 SGWaAP
0.528bezbožnosť2685 SGWaAP