Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ukrutný3462 SGWaAP
0.334krutý43514 SGWaAP
0.395strašný40279 SGWaAP
0.434strašlivý715 SGWaAP
0.439nemilosrdný7587 SGWaAP
0.442ukrutník415 SGWaAP
0.453hrozný36748 SGWaAP
0.487spupný1093 SGWaAP
0.501podlý4648 SGWaAP
0.506zlostný6082 SGWaAP
0.509krvilačný5159 SGWaAP
0.519ľstivý2051 SGWaAP
0.519odporný18734 SGWaAP
0.528bezcitný6046 SGWaAP
0.531neľútostný7544 SGWaAP
0.536pomstychtivý2261 SGWaAP
0.539pomstivý417 SGWaAP
0.544neľudský6077 SGWaAP
0.551zverský843 SGWaAP
0.554ľúty825 SGWaAP
0.556ohavný4283 SGWaAP
0.557ukrutná4569 SGWaAP
0.558desný658 SGWaAP
0.560zákerný13213 SGWaAP
0.566ničomný834 SGWaAP