Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ukrutník415 SGWaAP
0.394ničomný834 SGWaAP
0.435pomstivý417 SGWaAP
0.442ukrutný3462 SGWaAP
0.461oplan1373 SGWaAP
0.471naničhodný1277 SGWaAP
0.481nehanebník477 SGWaAP
0.482naničhodník2593 SGWaAP
0.483zúrivec714 SGWaAP
0.487strestať641 SGWaAP
0.493ničomník3233 SGWaAP
0.502podlý4648 SGWaAP
0.511podliak4530 SGWaAP
0.517prašivec640 SGWaAP
0.530odroň965 SGWaAP
0.533nevďačník951 SGWaAP
0.536bezočivec653 SGWaAP
0.537bezbožník2862 SGWaAP
0.542zlovoľný638 SGWaAP
0.545spupný1093 SGWaAP
0.552pochábeľ774 SGWaAP
0.556opovážlivý554 SGWaAP
0.558ľstivý2051 SGWaAP
0.559udatný_bojovník768 SGWaAP