Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ukrajinsky1020 SGWaAP
0.279rusky7218 SGWaAP
0.381po_ukrajinsky794 SGWaAP
0.407srbsky698 SGWaAP
0.423po_rusky8246 SGWaAP
0.454poľsky2140 SGWaAP
0.467rumunsky680 SGWaAP
0.469turecky1014 SGWaAP
0.491bulharsky734 SGWaAP
0.496nemecky14545 SGWaAP
0.504slovansky883 SGWaAP
0.507maďarsky6771 SGWaAP
0.515arabsky1861 SGWaAP
0.525slovensky30982 SGWaAP
0.545holandsky1380 SGWaAP
0.583slovinsky499 SGWaAP
0.586po_srbsky991 SGWaAP
0.586po_poľsky2221 SGWaAP
0.587portugalsky1095 SGWaAP
0.589ukrajinec1104 SGWaAP
0.593ukrajinsky471 SGWaAP
0.601po_rumunsky634 SGWaAP
0.606po_turecky886 SGWaAP