Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ukrajina2002 SGWaAP
0.396rusko814 SGWaAP
0.403rus14501 SGWaAP
0.421ukrajinec1104 SGWaAP
0.455Ukrajina298992 SGWaAP
0.461ruska1928 SGWaAP
0.463izrael1251 SGWaAP
0.493putin523 SGWaAP
0.505Krym33093 SGWaAP
0.511nemec6801 SGWaAP
0.519nemecko12598 SGWaAP
0.530ukrajinsky471 SGWaAP
0.537hitler734 SGWaAP
0.541chunta1359 SGWaAP
0.579Čečensko14663 SGWaAP
0.580anexia_Krym2659 SGWaAP