Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ukrajina2002 SGWaAP
0.396rusko814 SGWaAP
0.403rus14501 SGWaAP
0.421ukrajinec1104 SGWaAP
0.455Ukrajina298992 SGWaAP
0.461ruska1928 SGWaAP
0.463izrael1251 SGWaAP
0.493putin523 SGWaAP
0.505Krym33093 SGWaAP
0.511nemec6801 SGWaAP
0.519nemecko12598 SGWaAP
0.530ukrajinsky471 SGWaAP
0.537hitler734 SGWaAP