Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ujček1730 SGWaAP
0.330ujec2776 SGWaAP
0.402báťa514 SGWaAP
0.433polesný857 SGWaAP
0.436horár7148 SGWaAP
0.448ujko3108 SGWaAP
0.463Paľko11949 SGWaAP
0.465synak8798 SGWaAP
0.467Janko83692 SGWaAP
0.484dedo43956 SGWaAP
0.486Jožko38342 SGWaAP
0.493rechtor1671 SGWaAP
0.499sváko1846 SGWaAP
0.506strýc5349 SGWaAP
0.507tatuško470 SGWaAP