Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorsko565 SGWaAP
0.452Uhorsko90302 SGWaAP
0.513uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.516uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.539uhorská25662 SGWaAP
0.540habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.553rakúsko7269 SGWaAP
0.560maďarsko4190 SGWaAP
0.567monarchia26468 SGWaAP
0.567mocnárstvo947 SGWaAP
0.569habsburská2478 SGWaAP
0.590uhorský26642 SGWaAP
0.593Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.598československo1039 SGWaAP
0.599uhorské7705 SGWaAP
0.606slovansky585 SGWaAP
0.606nemecko12598 SGWaAP
0.611rumunsko574 SGWaAP