Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorský_trón2265 SGWaAP
0.370Habsburský1841 SGWaAP
0.377Anjouovci901 SGWaAP
0.387Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.388habsburský3387 SGWaAP
0.413Jagelovci427 SGWaAP
0.447uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.456Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.485Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.493Arpádovci1890 SGWaAP
0.500Habsburgovci8710 SGWaAP
0.519uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.520Žigmund10064 SGWaAP
0.522dynastický759 SGWaAP
0.523uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.528arcivojvoda2732 SGWaAP
0.533Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.534trón61853 SGWaAP
0.535následníctvo1077 SGWaAP