Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorský_snem3548 SGWaAP
0.188Uhorský_snem801 SGWaAP
0.349krajinský_snem1302 SGWaAP
0.473stoličné741 SGWaAP
0.484uhorský26642 SGWaAP
0.519podžupan3090 SGWaAP
0.531Uhorsko90302 SGWaAP
0.536zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.550uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.550Budín8780 SGWaAP
0.557palatín7542 SGWaAP
0.559miestodržiteľská945 SGWaAP
0.565snem63120 SGWaAP
0.567ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.568Prešporok11865 SGWaAP
0.569Pešť9953 SGWaAP
0.571deputácia1477 SGWaAP
0.575snemový489 SGWaAP