Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.155uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.278Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.282Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.310Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.313kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.339panovník51690 SGWaAP
0.357habsburský3387 SGWaAP
0.366Habsburský1841 SGWaAP
0.377Arpádovci1890 SGWaAP
0.389Žigmund10064 SGWaAP
0.404palatín7542 SGWaAP
0.409ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.419Habsburgovci8710 SGWaAP
0.427Anjouovci901 SGWaAP
0.433uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.433cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.446veľmož6882 SGWaAP
0.449cisár81604 SGWaAP