Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.221palatín7542 SGWaAP
0.384uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.406gróf58759 SGWaAP
0.411ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.418Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.419kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.420Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.424podžupan3090 SGWaAP
0.427Žigmund10064 SGWaAP
0.444Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.458prepošt3157 SGWaAP
0.459uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.463Habsburský1841 SGWaAP
0.467lotrinský1372 SGWaAP