Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.155uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.231Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.232Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.257kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.269Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.283Žigmund10064 SGWaAP
0.284Habsburský1841 SGWaAP
0.305habsburský3387 SGWaAP
0.319panovník51690 SGWaAP
0.319Arpádovci1890 SGWaAP
0.322ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.332palatín7542 SGWaAP
0.347cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.350cisár81604 SGWaAP
0.384uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.402Habsburgovci8710 SGWaAP
0.407Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP