Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorský26642 SGWaAP
0.359Uhorsko90302 SGWaAP
0.400habsburský3387 SGWaAP
0.400uhorská25662 SGWaAP
0.403uhorské7705 SGWaAP
0.417uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.418uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.423Uhorský5334 SGWaAP
0.426Arpádovci1890 SGWaAP
0.448hornouhorský731 SGWaAP
0.450Habsburgovci8710 SGWaAP
0.456uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.459uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.467šľachtic27207 SGWaAP
0.468habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.472gróf58759 SGWaAP
0.473habsburská2478 SGWaAP
0.473panovník51690 SGWaAP
0.476Žigmund10064 SGWaAP
0.481Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.484uhorský_snem3548 SGWaAP
0.486šľachtický9375 SGWaAP
0.487Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.493Habsburský1841 SGWaAP
0.493kniežací3903 SGWaAP
0.497veľmož6882 SGWaAP
0.504palatín7542 SGWaAP
0.506ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.507arpádovský476 SGWaAP
0.509zeman9863 SGWaAP
0.510Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.510ostrihomský1665 SGWaAP
0.514haličský1036 SGWaAP
0.516ríšsky3212 SGWaAP
0.518Anjouovci901 SGWaAP
0.520Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.524šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.525Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.527panovnícky999 SGWaAP
0.527arciknieža1160 SGWaAP
0.529panovnícky_rod963 SGWaAP
0.531šľachta27175 SGWaAP
0.532cisár81604 SGWaAP
0.532feudálny4643 SGWaAP