Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.248turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.273cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.355kurucké744 SGWaAP
0.374povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.397husitské_vojsko604 SGWaAP
0.399vojsko112561 SGWaAP
0.443nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.453osmanské1116 SGWaAP
0.455husita4744 SGWaAP
0.464bratrík1544 SGWaAP
0.471kurucký1138 SGWaAP
0.479Turek65818 SGWaAP
0.479kurucká865 SGWaAP
0.482nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.500labanec676 SGWaAP