Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.218Uhorsko90302 SGWaAP
0.319habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.355Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.357veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.407Arpádovci1890 SGWaAP
0.409Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.412habsburská2478 SGWaAP
0.418uhorský26642 SGWaAP
0.421Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.436uhorské7705 SGWaAP
0.437rímska_ríša10411 SGWaAP
0.439nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.449uhorská25662 SGWaAP
0.452cisárstvo5581 SGWaAP
0.455habsburské824 SGWaAP
0.460Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.464byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.467franská_ríša1389 SGWaAP
0.471Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.473Franský_ríša989 SGWaAP