Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorské7705 SGWaAP
0.385Uhorsko90302 SGWaAP
0.403uhorský26642 SGWaAP
0.436uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.462uhorská25662 SGWaAP
0.468habsburské824 SGWaAP
0.472habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.479šľachtické1395 SGWaAP
0.514hornouhorské512 SGWaAP
0.522cisárstvo5581 SGWaAP
0.529saské760 SGWaAP
0.531ríšske1289 SGWaAP
0.534Uhorský5334 SGWaAP
0.535maďarské41866 SGWaAP
0.539slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.539československé11704 SGWaAP
0.543kráľovské21268 SGWaAP
0.544habsburská2478 SGWaAP
0.544mocnárstvo947 SGWaAP
0.545uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.546meštianstvo2519 SGWaAP
0.547uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.549Arpádovci1890 SGWaAP
0.551cisárske3236 SGWaAP
0.552Habsburgovci8710 SGWaAP
0.553uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.554uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.556poddanské1024 SGWaAP
0.557feudálne1921 SGWaAP
0.559osmanské1116 SGWaAP
0.559Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.562husitské1106 SGWaAP
0.564stoličné741 SGWaAP
0.576habsburský3387 SGWaAP
0.578krajinské1342 SGWaAP
0.586Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.586Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.587vtedajšie20739 SGWaAP
0.590zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.591slovenské385970 SGWaAP
0.591mincovníctvo797 SGWaAP