Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.306habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.351rakúsko7269 SGWaAP
0.405Uhorsko90302 SGWaAP
0.408monarchia26468 SGWaAP
0.477uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.483habsburská2478 SGWaAP
0.500ČSR39747 SGWaAP
0.500predmníchovská1112 SGWaAP
0.515uhorská25662 SGWaAP
0.516uhorsko565 SGWaAP
0.517mocnárstvo947 SGWaAP
0.534Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.537uhorský26642 SGWaAP
0.538cisárstvo5581 SGWaAP
0.542cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.543habsburské824 SGWaAP
0.549Uhorský5334 SGWaAP
0.553uhorské7705 SGWaAP