Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.274šľachta27175 SGWaAP
0.326Habsburgovci8710 SGWaAP
0.391habsburský3387 SGWaAP
0.407habsburská2478 SGWaAP
0.412meštianstvo2519 SGWaAP
0.433uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.444stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.457Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.459habsburské824 SGWaAP
0.459uhorský26642 SGWaAP
0.470feudál3083 SGWaAP
0.472uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.472Uhorsko90302 SGWaAP
0.473Habsburský1841 SGWaAP
0.474kurucké744 SGWaAP
0.475uhorská25662 SGWaAP
0.483aristokracia7168 SGWaAP
0.483Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.489mešťan18882 SGWaAP