Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorská25662 SGWaAP
0.338habsburská2478 SGWaAP
0.366Uhorský5334 SGWaAP
0.368Uhorsko90302 SGWaAP
0.400uhorský26642 SGWaAP
0.406cisárska10525 SGWaAP
0.430habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.449uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.462uhorské7705 SGWaAP
0.468hornouhorská581 SGWaAP
0.473Habsburgovci8710 SGWaAP
0.475uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.475prešporská2109 SGWaAP
0.494šľachtická7747 SGWaAP
0.496Arpádovci1890 SGWaAP
0.497ríšska2467 SGWaAP
0.506Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.507habsburský3387 SGWaAP
0.515uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.515šľachta27175 SGWaAP
0.518monarchia26468 SGWaAP
0.521uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.531dvorská3009 SGWaAP
0.532Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.537saská978 SGWaAP
0.537Budín8780 SGWaAP
0.539uhorsko565 SGWaAP
0.539Habsburský1841 SGWaAP
0.543habsburské824 SGWaAP
0.543svätoštefanská481 SGWaAP
0.546franská1070 SGWaAP
0.551Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.551arciknieža1160 SGWaAP
0.552uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.558sliezska1190 SGWaAP
0.561cisárovná8046 SGWaAP
0.566panovnícka1726 SGWaAP
0.567kniežacia2158 SGWaAP
0.568maďarská166817 SGWaAP
0.570pruská2574 SGWaAP
0.570Prešporok11865 SGWaAP