Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhorská25662 SGWaAP
0.338habsburská2478 SGWaAP
0.366Uhorský5334 SGWaAP
0.368Uhorsko90302 SGWaAP
0.400uhorský26642 SGWaAP
0.406cisárska10525 SGWaAP
0.430habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.449uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.462uhorské7705 SGWaAP
0.468hornouhorská581 SGWaAP
0.473Habsburgovci8710 SGWaAP
0.475uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.475prešporská2109 SGWaAP
0.494šľachtická7747 SGWaAP
0.496Arpádovci1890 SGWaAP
0.497ríšska2467 SGWaAP
0.506Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.507habsburský3387 SGWaAP
0.515uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.515šľachta27175 SGWaAP
0.518monarchia26468 SGWaAP