Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uholná414 SGWaAP
0.416uhoľná2632 SGWaAP
0.502uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.522hnedouhoľná832 SGWaAP
0.525baňa76782 SGWaAP
0.553elektráreň105944 SGWaAP
0.557huta8930 SGWaAP
0.589bani1121 SGWaAP
0.596uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.600hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.602oceliareň6912 SGWaAP
0.603hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.604železiareň11114 SGWaAP
0.612uhoľné977 SGWaAP
0.618lignit1165 SGWaAP
0.622jadrová_elektráreň32351 SGWaAP
0.629uhoľný4440 SGWaAP
0.629taviaci_pec718 SGWaAP
0.633atómová_elektráreň9298 SGWaAP
0.634ťažobná10152 SGWaAP
0.650hlinikáreň2010 SGWaAP
0.651železorudná494 SGWaAP
0.653železná_ruda6792 SGWaAP
0.656uhlie59027 SGWaAP