Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhoľný4440 SGWaAP
0.471uhlie59027 SGWaAP
0.480hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.497lignit1165 SGWaAP
0.512uhoľná2632 SGWaAP
0.525popolček4065 SGWaAP
0.533uhoľné977 SGWaAP
0.536elektrárenský1281 SGWaAP
0.549hutnícky5309 SGWaAP
0.556ropný28934 SGWaAP
0.556metalurgický1486 SGWaAP
0.560drevný3095 SGWaAP
0.563rudný923 SGWaAP
0.570uránový768 SGWaAP
0.570ťažobný5194 SGWaAP
0.579hnedouhoľná832 SGWaAP
0.593vápenec16824 SGWaAP
0.593oceliarsky_priemysel1738 SGWaAP
0.600mazut746 SGWaAP
0.602železná_ruda6792 SGWaAP
0.605sadrovec1059 SGWaAP
0.605uholný725 SGWaAP
0.608koks4688 SGWaAP