Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhoľné977 SGWaAP
0.410rudné1107 SGWaAP
0.452hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.461hnedouhoľná832 SGWaAP
0.477baníctvo16576 SGWaAP
0.498uhoľná2632 SGWaAP
0.515lignit1165 SGWaAP
0.532ťažobné1889 SGWaAP
0.533uhoľný4440 SGWaAP
0.547hutnícke1121 SGWaAP
0.561hutníctvo6626 SGWaAP
0.568rudný923 SGWaAP
0.575banské19812 SGWaAP
0.587uránové464 SGWaAP
0.587Elektráreň_Nováky822 SGWaAP
0.589železná_ruda6792 SGWaAP
0.596uhlie59027 SGWaAP
0.603uránová_ruda1043 SGWaAP
0.604nerastná_surovina7640 SGWaAP
0.604banícke5574 SGWaAP
0.605uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.606hutnícky5309 SGWaAP
0.606ťažobný5194 SGWaAP