Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.389elektráreň105944 SGWaAP
0.390jadrová_elektráreň32351 SGWaAP
0.400paroplynová_elektráreň885 SGWaAP
0.450atómová_elektráreň9298 SGWaAP
0.457spaľovňa14764 SGWaAP
0.459solárna_elektráreň3570 SGWaAP
0.467veterná_elektráreň7341 SGWaAP
0.473vodná_elektráreň15943 SGWaAP
0.493spaľovanie_biomasa1427 SGWaAP
0.508atómka2165 SGWaAP
0.514veterná_turbína3900 SGWaAP
0.525hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.527rafinéria14105 SGWaAP
0.534jadrový_reaktor5522 SGWaAP
0.534hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.545bioplynová_stanica4686 SGWaAP
0.551hlinikáreň2010 SGWaAP
0.560uhoľná2632 SGWaAP
0.568megawatt4406 SGWaAP
0.571paroplynový_cyklus2032 SGWaAP