Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.346baňa76782 SGWaAP
0.480ropná_rafinéria825 SGWaAP
0.492hnedouhoľná832 SGWaAP
0.502uholná414 SGWaAP
0.503oceliareň6912 SGWaAP
0.510bani1121 SGWaAP
0.523železorudná494 SGWaAP
0.553uhoľná2632 SGWaAP
0.556hlinikáreň2010 SGWaAP
0.563rudná_baňa807 SGWaAP
0.574hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.577ropná_plošina1674 SGWaAP
0.578textilka2019 SGWaAP
0.580železiareň11114 SGWaAP
0.583huta8930 SGWaAP
0.583uránová_baňa1710 SGWaAP
0.590zlievareň2070 SGWaAP
0.596magnezitka988 SGWaAP
0.602zlieváreň1121 SGWaAP
0.605uhoľné977 SGWaAP
0.607ťažobná10152 SGWaAP
0.607továreň74215 SGWaAP
0.616uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.617železná_ruda6792 SGWaAP