Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhoľná2632 SGWaAP
0.391hnedouhoľná832 SGWaAP
0.416uholná414 SGWaAP
0.469hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.498uhoľné977 SGWaAP
0.510lignit1165 SGWaAP
0.512uhoľný4440 SGWaAP
0.552elektráreň105944 SGWaAP
0.553uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.558ťažobná10152 SGWaAP
0.560uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.570uhlie59027 SGWaAP
0.594elektrárenský1281 SGWaAP
0.600elektrárenská2098 SGWaAP
0.608oceliareň6912 SGWaAP
0.620tepláreň15384 SGWaAP
0.620hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.624železná_ruda6792 SGWaAP
0.624baňa76782 SGWaAP
0.625spaľovanie_biomasa1427 SGWaAP
0.629oceliarska2294 SGWaAP
0.630Elektráreň_Nováky822 SGWaAP
0.631drevná_štiepka3355 SGWaAP
0.632mazut746 SGWaAP
0.635fosílna1726 SGWaAP