Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhlie59027 SGWaAP
0.283hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.461koks4688 SGWaAP
0.466lignit1165 SGWaAP
0.471uhoľný4440 SGWaAP
0.483železná_ruda6792 SGWaAP
0.485fosílne_palivo10694 SGWaAP
0.489zemný_plyn58962 SGWaAP
0.499mazut746 SGWaAP
0.520drevná_štiepka3355 SGWaAP
0.522briketa6521 SGWaAP
0.531štiepka5422 SGWaAP
0.536drevné_uhlie1152 SGWaAP
0.541jadrové_palivo4036 SGWaAP
0.544drevené_uhlie7384 SGWaAP
0.557drevená_briketa1077 SGWaAP
0.560palivo157723 SGWaAP
0.560drevná3344 SGWaAP
0.565ruda20425 SGWaAP
0.570biomasa34379 SGWaAP
0.570uhoľná2632 SGWaAP
0.571ropa207003 SGWaAP
0.574spaľovanie41941 SGWaAP
0.586popolček4065 SGWaAP