Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhliarska568 SGWaAP
0.388drevorubačská855 SGWaAP
0.557uhliar2684 SGWaAP
0.578banícka13781 SGWaAP
0.593Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.598železiarska1209 SGWaAP
0.603sklárska_huta487 SGWaAP
0.609huta8930 SGWaAP
0.611laznícka536 SGWaAP
0.612milier529 SGWaAP
0.613osada156514 SGWaAP
0.621špania_Dolina2303 SGWaAP
0.639Ľubietová6926 SGWaAP
0.641tehliarska1127 SGWaAP
0.646usadlosť19825 SGWaAP
0.646hámor6070 SGWaAP
0.665pohronská1079 SGWaAP
0.669zlatonosná749 SGWaAP
0.671kováčska_vyhňa931 SGWaAP
0.672hodrušská455 SGWaAP
0.673kopaničiarska1839 SGWaAP
0.676valašská2268 SGWaAP
0.681zbojnícka4419 SGWaAP