Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhliar2684 SGWaAP
0.429haviar1386 SGWaAP
0.487mlynár7773 SGWaAP
0.487debnár1602 SGWaAP
0.491drevorubač8914 SGWaAP
0.492kováč17144 SGWaAP
0.512čižmár1685 SGWaAP
0.547hájnik4276 SGWaAP
0.557uhliarska568 SGWaAP
0.558sedliak27222 SGWaAP
0.565horár7148 SGWaAP
0.572ovčiar1316 SGWaAP
0.575kosec4612 SGWaAP
0.576kolár4394 SGWaAP
0.578piliar2076 SGWaAP
0.581želiar2660 SGWaAP
0.589tehliar449 SGWaAP
0.594kotlár1062 SGWaAP
0.596bača15048 SGWaAP
0.597korytár896 SGWaAP
0.598garbiar1723 SGWaAP
0.598kopáč3402 SGWaAP
0.599súkenník1449 SGWaAP
0.605šindliar572 SGWaAP
0.606sklenár2947 SGWaAP
0.607povozník1416 SGWaAP
0.609hrnčiar9146 SGWaAP
0.614povrazník1128 SGWaAP
0.614čipkár718 SGWaAP
0.615domkár622 SGWaAP
0.619tkáč3443 SGWaAP
0.619milier529 SGWaAP
0.620hámor6070 SGWaAP
0.621handrár429 SGWaAP
0.623švec2279 SGWaAP
0.624Ľubietová6926 SGWaAP
0.624Uhliar600 SGWaAP
0.626gazda32772 SGWaAP
0.626roľník41912 SGWaAP
0.628furman8012 SGWaAP
0.630majer17760 SGWaAP
0.633drevorubačstvo699 SGWaAP
0.635drevorubačská855 SGWaAP
0.636tokár2447 SGWaAP
0.639povozníctvo499 SGWaAP
0.640kožušník1535 SGWaAP