Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uhliar2684 SGWaAP
0.429haviar1386 SGWaAP
0.487mlynár7773 SGWaAP
0.487debnár1602 SGWaAP
0.491drevorubač8914 SGWaAP
0.492kováč17144 SGWaAP
0.512čižmár1685 SGWaAP
0.547hájnik4276 SGWaAP
0.557uhliarska568 SGWaAP
0.558sedliak27222 SGWaAP
0.565horár7148 SGWaAP
0.572ovčiar1316 SGWaAP
0.575kosec4612 SGWaAP
0.576kolár4394 SGWaAP
0.578piliar2076 SGWaAP
0.581želiar2660 SGWaAP
0.589tehliar449 SGWaAP
0.594kotlár1062 SGWaAP
0.596bača15048 SGWaAP
0.597korytár896 SGWaAP
0.598garbiar1723 SGWaAP
0.598kopáč3402 SGWaAP
0.599súkenník1449 SGWaAP
0.605šindliar572 SGWaAP