Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000udavačstvo1057 SGWaAP
0.526príživníctvo809 SGWaAP
0.543prospechárstvo653 SGWaAP
0.547neľudskosť2374 SGWaAP
0.563vierolomnosť831 SGWaAP
0.564malomeštiactvo869 SGWaAP
0.568nečestnosť1799 SGWaAP
0.572amorálnosť1417 SGWaAP
0.575podlosť3793 SGWaAP
0.579úplatkárstvo3649 SGWaAP
0.585bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.586násilenstvo639 SGWaAP
0.588ohováranie18050 SGWaAP
0.588udavač4165 SGWaAP
0.588pokrytectvo12995 SGWaAP
0.589zlodejstvo2866 SGWaAP
0.591sektárstvo1071 SGWaAP
0.593mafiánska_praktika1321 SGWaAP
0.596zbabelosť7461 SGWaAP
0.596karierizmus930 SGWaAP