Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000udatne1146 SGWaAP
0.315hrdinsky6987 SGWaAP
0.412statočne21170 SGWaAP
0.500srdnato1165 SGWaAP
0.535húževnato3076 SGWaAP
0.544urputne5325 SGWaAP
0.547presila11088 SGWaAP
0.575odhodlane10072 SGWaAP
0.588neohrozene3862 SGWaAP
0.592chrabrý2268 SGWaAP
0.596nebojácne4382 SGWaAP
0.599neochvejne4055 SGWaAP
0.605udatný4847 SGWaAP
0.612šík6286 SGWaAP
0.626heroicky404 SGWaAP
0.631udatný_bojovník768 SGWaAP
0.632udatná472 SGWaAP
0.638zradne912 SGWaAP
0.638nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.641obraňovať4522 SGWaAP
0.643neústupne725 SGWaAP
0.646obliehať5149 SGWaAP
0.647bojovne3858 SGWaAP
0.650obľahnúť715 SGWaAP
0.651odbojný1438 SGWaAP