Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000udatný_bojovník768 SGWaAP
0.319udatný4847 SGWaAP
0.397chrabrý2268 SGWaAP
0.463zbrojnoš2250 SGWaAP
0.496vojvodca8873 SGWaAP
0.503statočný25969 SGWaAP
0.507rytier56860 SGWaAP
0.517bojovník122235 SGWaAP
0.531odbojný1438 SGWaAP
0.543bohatier2629 SGWaAP
0.556nepremožiteľný1404 SGWaAP
0.559ukrutník415 SGWaAP
0.567kráľov8145 SGWaAP
0.577vysloboditeľ523 SGWaAP
0.577udatná472 SGWaAP
0.582veľmož6882 SGWaAP
0.586udatnosť1594 SGWaAP
0.590tasiť_meč698 SGWaAP
0.592žoldnier12043 SGWaAP
0.594kráľ403784 SGWaAP