Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000udatný4847 SGWaAP
0.242chrabrý2268 SGWaAP
0.319udatný_bojovník768 SGWaAP
0.358statočný25969 SGWaAP
0.433bohatier2629 SGWaAP
0.462hrdinský10510 SGWaAP
0.468junák5494 SGWaAP
0.479nebojácny4586 SGWaAP
0.490zbrojnoš2250 SGWaAP
0.493rytier56860 SGWaAP
0.505vojvodca8873 SGWaAP
0.545nepremožiteľný1404 SGWaAP
0.553kráľov8145 SGWaAP
0.555bohabojný2612 SGWaAP
0.560udatnosť1594 SGWaAP
0.562odbojný1438 SGWaAP
0.566husár5217 SGWaAP
0.569hrdinský_čin4231 SGWaAP
0.572udatná472 SGWaAP
0.577zbojník23566 SGWaAP
0.578šuhaj6119 SGWaAP
0.580vysloboditeľ523 SGWaAP
0.580Achilles4011 SGWaAP