Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000udatná472 SGWaAP
0.516hrdinská6995 SGWaAP
0.561chrabrý2268 SGWaAP
0.572udatný4847 SGWaAP
0.577udatný_bojovník768 SGWaAP
0.580statočná7467 SGWaAP
0.585udatnosť1594 SGWaAP
0.595nebojácna1882 SGWaAP
0.595odbojná664 SGWaAP
0.595elfská952 SGWaAP
0.607hrdinský10510 SGWaAP
0.616bojovná3946 SGWaAP
0.623nepremožiteľná977 SGWaAP
0.623chrabrosť1345 SGWaAP
0.626bojovníčka8070 SGWaAP
0.628zajatkyňa1342 SGWaAP
0.630šľachetná3109 SGWaAP
0.632udatne1146 SGWaAP
0.638veliteľka2099 SGWaAP
0.645mocná35768 SGWaAP
0.647zajatá1573 SGWaAP
0.648amazonka1876 SGWaAP
0.648bohatiersky460 SGWaAP
0.653krvilačná2392 SGWaAP
0.653srdnatý423 SGWaAP