Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uctievanie17466 SGWaAP
0.378božstvo27454 SGWaAP
0.430uctievať28648 SGWaAP
0.467kult46532 SGWaAP
0.485zbožštenie880 SGWaAP
0.500modlenie4961 SGWaAP
0.501vyznávanie3071 SGWaAP
0.507pohanstvo5012 SGWaAP
0.513pohanské3021 SGWaAP
0.513vtelenie8539 SGWaAP
0.517pohanský15801 SGWaAP
0.519pohanská7442 SGWaAP
0.526modloslužba2364 SGWaAP
0.531boh268574 SGWaAP
0.543pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.543polyteizmus902 SGWaAP
0.544kresťanstvo112019 SGWaAP
0.545zbožnosť13347 SGWaAP