Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.222uctiť29380 SGWaAP
0.426vzdať_hold7222 SGWaAP
0.468položenie_veniec2995 SGWaAP
0.480pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.510tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.560pietny_akt6546 SGWaAP
0.585spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.602spomienkové7389 SGWaAP
0.615kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.630pamätník93639 SGWaAP
0.631zapáliť_sviečka5790 SGWaAP
0.632pietna2613 SGWaAP
0.645padlý16508 SGWaAP
0.651zosnulý34506 SGWaAP
0.658pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.661Pamätník4080 SGWaAP
0.663zaspomínať33853 SGWaAP
0.665pripomenúť389968 SGWaAP
0.665pietne5218 SGWaAP
0.672tragicky_zahynúť5345 SGWaAP
0.679letecké_nešťastie4164 SGWaAP
0.683odhalenie_pamätná2433 SGWaAP