Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uctiť29380 SGWaAP
0.222uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.355vzdať_hold7222 SGWaAP
0.500položenie_veniec2995 SGWaAP
0.518pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.579spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.585pietny_akt6546 SGWaAP
0.597tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.597pripomenúť389968 SGWaAP
0.616spomienkové7389 SGWaAP
0.620kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.633zapáliť_sviečka5790 SGWaAP
0.635osláviť127687 SGWaAP
0.637vzdávať_hold3941 SGWaAP
0.640zaspomínať33853 SGWaAP
0.647okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.650pietna2613 SGWaAP
0.665pamätník93639 SGWaAP
0.670pokloniť13379 SGWaAP
0.670sté_výročie6682 SGWaAP
0.671sprítomniť2981 SGWaAP
0.674výročie283304 SGWaAP