Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubytovať43003 SGWaAP
0.347prenocovať9445 SGWaAP
0.375ubytovávať1772 SGWaAP
0.429ubytovaný35535 SGWaAP
0.496ubytovanie401442 SGWaAP
0.505prespať28799 SGWaAP
0.524penzión123137 SGWaAP
0.528nocľah19956 SGWaAP
0.545ubytovaná4806 SGWaAP
0.555neubytovať690 SGWaAP
0.560hotelík2469 SGWaAP
0.568apartmán163595 SGWaAP
0.570hotel812144 SGWaAP
0.572nocovať7301 SGWaAP
0.576naobedovať5847 SGWaAP
0.581dvojposteľová_izba6121 SGWaAP
0.590motel8496 SGWaAP
0.590ubytované1416 SGWaAP
0.603navečerať4744 SGWaAP