Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubytovňa32721 SGWaAP
0.421turistická_ubytovňa2981 SGWaAP
0.463slobodáreň1944 SGWaAP
0.497nocľaháreň11085 SGWaAP
0.536internát52495 SGWaAP
0.560motel8496 SGWaAP
0.560chatka44481 SGWaAP
0.579vývarovňa2920 SGWaAP
0.580bytovka62447 SGWaAP
0.587stanový_tábor2867 SGWaAP
0.591ubytovávať1772 SGWaAP
0.594stredoškolský_internát733 SGWaAP
0.605ubytovaný35535 SGWaAP
0.605penzión123137 SGWaAP
0.611vilka8368 SGWaAP
0.614ubytovanie401442 SGWaAP
0.614ubytovať43003 SGWaAP
0.617zotavovňa2191 SGWaAP
0.618barak12273 SGWaAP
0.620chata262488 SGWaAP