Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubolený2781 SGWaAP
0.338utrápený4304 SGWaAP
0.363doráňaný1967 SGWaAP
0.439ubolená4497 SGWaAP
0.454ustatý4504 SGWaAP
0.461uplakaný1674 SGWaAP
0.464unavený86199 SGWaAP
0.468boľavý8164 SGWaAP
0.470skľúčený2790 SGWaAP
0.478vysilený3064 SGWaAP
0.481stŕpnutý780 SGWaAP
0.488skleslý1263 SGWaAP
0.489strápený792 SGWaAP
0.508zronený2312 SGWaAP
0.510spotený9379 SGWaAP
0.520malátny2115 SGWaAP
0.520uťahaný2169 SGWaAP
0.525ubolené2320 SGWaAP
0.526sklesnutý542 SGWaAP
0.536ukonaný969 SGWaAP
0.537strhaný1154 SGWaAP