Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubližovať28484 SGWaAP
0.300ublížiť70958 SGWaAP
0.318zraňovať7450 SGWaAP
0.414neubližovať7869 SGWaAP
0.435ponižovať12193 SGWaAP
0.452týrať13167 SGWaAP
0.453nenávidieť91143 SGWaAP
0.470škodiť56703 SGWaAP
0.488urážať34450 SGWaAP
0.494deptať2010 SGWaAP
0.505krivdiť5339 SGWaAP
0.508šikanovať7660 SGWaAP
0.518trýzniť3424 SGWaAP
0.527odcudzovať2893 SGWaAP
0.528mrzačiť1156 SGWaAP
0.535ohovárať12058 SGWaAP
0.552osočovať5478 SGWaAP
0.558opovrhovať9626 SGWaAP
0.560zahanbovať1341 SGWaAP
0.563zotročovať3071 SGWaAP
0.567ničí5187 SGWaAP
0.569mstiť2480 SGWaAP
0.574ubíjať6183 SGWaAP