Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubiedený879 SGWaAP
0.429biedny19060 SGWaAP
0.495úbohý26529 SGWaAP
0.500utrápený4304 SGWaAP
0.501strápený792 SGWaAP
0.544zúbožený3324 SGWaAP
0.567úbožiak8766 SGWaAP
0.571chudobný145488 SGWaAP
0.573ponížený6506 SGWaAP
0.574ľud276126 SGWaAP
0.591skľúčený2790 SGWaAP
0.593bedár4960 SGWaAP
0.593pospolitý1527 SGWaAP
0.594malomyseľný455 SGWaAP
0.597utláčateľ2057 SGWaAP
0.603nemohúci1061 SGWaAP
0.607doráňaný1967 SGWaAP
0.608bezbranný9655 SGWaAP
0.615žobrák22698 SGWaAP
0.615bieda60055 SGWaAP
0.616neborák3239 SGWaAP
0.616zmučený911 SGWaAP
0.618nevďačný3189 SGWaAP
0.623bohabojný2612 SGWaAP
0.623biedne4881 SGWaAP
0.624ubolený2781 SGWaAP
0.625skormútený1024 SGWaAP
0.626skrúšený1069 SGWaAP
0.629pokojamilovný464 SGWaAP
0.629nevďačník951 SGWaAP
0.629ustrašený1022 SGWaAP
0.629nevoľník3117 SGWaAP
0.630otrhaný2947 SGWaAP
0.631zúbožená1279 SGWaAP
0.632ukrutník415 SGWaAP